En utopi utan verklighetsförankring?

Holmen Skog storsatsar ännu en gång på naturvård?

 

Läser i Holmen Skogs personaltidning att hela tjugo medarbetare varit på utbildning i naturvård. Den förra större satsningen ägde rum före sekelskiftet och alla nu anställda var tydligen inte med på den..

På utbildningen har deltagarna lärt sig om skyddsvärda arter, död ved och om vattendragens vikt. Man har även lärt sig att även avsatta bestånd kan behöva skötsel för att dess naturvärden ska upprätthållas eller ökas.

 

Jättebra Holmen MEN..

..är det en ny storsatsning att skicka hela tjugo anställda på en utbildning?

..är inte höga kunskaper om vattendragens känslighet, död ved och skyddsvärda arter en självklarhet hos skötselchefer, produktionsledare m fl inom Holmen Skog?

 

En stor eloge dock till Holmen att anlita Mats Karström från Steget Före i Jokkmokk som en av kursledarna.

 

Sverige sågs en gång som ett föregångsland inom det moderna skogsbruket men nu var det länge sedan tåget vände och tyvärr har den svenska modellen länge varit ett avskräckande exempel på en grandios felsatsning. Med enorma skövlingar, utdikning av en mängd större och mindre våtmarker samt användningen av stora mängder gifter i tex slybekämpning i strävan efter livlösa monokulturer, vilar nu ett mycket tungt ansvar på skogsbolag som Holmen Skog. Samtidigt som man måste börja bruka skogen på ett hållbart sätt måste man också återställa det som en gång var vårt naturarv och skydda det lilla som ännu inte är helt bortom räddning.

Det Holmen, kräver lite mer än en liten utbildning vart tjugonde år.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln