Lavskrika satte stopp för avverkning

http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Skogseko/Artikelregister/Skogseko-3-2016/Lavvskrika-satte-stopp-for-avverkning/

Igår låg nya numret av Skogsstyrelsens tidning Skogseko i brevlådan. Tidningen är gratis att prenumerera på för alla skogsintresserade och ger en intressant och ibland hoppfull inblick i det som händer i skog och skogsbruk.

En artikel jag givetvis kastar mig över är den om att artskyddsförordningen äntligen har tillämpats praktiskt och Skogsstyrelsen faktiskt gått in och i alla fall tillfälligt hindrat en avverkning i en skog med en art med hotad bevarandestatus. Det gäller ett område på 29,5 ha här i Gävleborgs län och alltså ett av artens sydligaste ännu fungerande revir. Tummen upp !
Det som inte nämns i artikeln är att lavskrikan är starkt knuten till sitt revir av äldre trasslig lavrik skog och är vintertid helt beroende av den hamstring och de depåer mat den har järnkoll på i sitt revir. Avverkas skogen, åtminstone under fel årstid, försvinner depåerna och lavskrikan får mycket svårt att klara sig. Det finns också få nya lämpliga skogar att flytta till.
Det är också olagligt att avverka om man hotar en art under artskyddsförordningen och det här är ju givetvis som en käftsmäll på många skogsägare. Man måste alltså på allvar börja ta hänsyn till naturen.
Tyvärr gissar jag att sista ordet inte är sakt men frågan är enormt viktig för skogens, och arter som lavskrikans, framtid i Sverige.

Tidningen handlar också allt mer om hyggesfritt skogsbruk, något vi är allt fler inom olika samhällsgrupper och näringar som ser som det enda på sikt självklara alternativet. För många och inte minst för naturen självt är omställningen nödvändig.
- Något måste hända med skogsbruket, annars går det åt skogen med allting. Det blir ofta för stort och för stora uttag, säger Mikael Jansson, maskinförare, i en av artiklarna om ett försök med hyggesfritt på Bergvik Skogs marker, tillika renbetesmark för Handölsdalens sameby i Härjedalen. Det speglar nog vad de flesta av oss tänker och känner.

Betesskador av klövvilt är också något som tas upp i tidningen. Ingenstans vill man direkt koppla det till hur faktiskt skogsbruket bedrivs. En kalavverkning leder ju givetvis till ett dukat bord av plant och självföryngrad rönn, sälg och asp. Det behöver man inte ha skoglig kompetens för att förstå, men kanske för att inte vilja medge. En omställning till ett mera långsiktigt, mera hänsynstagande, hyggesfritt bruk av skogen skulle naturligtvis inte bli samma typ av utfodring utan skulle på sikt få resultatet minskade stammar klövvilt.
Ingenstans nämner man heller förhållandet mellan klövvilt, beteskador och rovdjursförvaltning.
 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln