Ritning och revidering av orienteringskartor

Ett livslångt intresse för kartor av olika slag, en senare fascination av den häftiga orienteringssporten,  samt givetvis en stor kärlek till naturen, skogen och fjället. Egentligen var det nästan givet att jag skulle börja rita kartor.

Kartor tar tid. Jag ställdes genast inför valet; hundra procent eller inte alls. Självklart, med ett redan existerande företag, blev det hundra procent. Och efter mycket nedlagt grottande i mjukvaror, normer och teknik samt en mycket inspirerande kurs i orienteringsförbundets regi är jag igång på riktigt.

Drivkraft. Det är inget att hymla om att en del av drivkraften är dåligt ritade, plottriga kartor. Perioden när den digitala tekniken på riktigt tog över kartritningen har tyvärr satt sina spår på många håll. Plötsligt gick det att förstora upp och få med allt man inte kunnat rita in på papper. Och det blev ju inte bra.
Den andra delen är som tidigare antytt möjligheten att få jobba utomhus under frilufsiga förhållanden med stora möjligheter till fina naturupplevelser.

Att rita eller revidera en karta är ett hantverk och en vana att jobba med bilder och grafiska program är helt klart en fördel. Att vara noggrann likaså.
Naturen är oftast vacker, det ska en karta också vara. Kurvbilden ska i de flesta fall ha släta fina linjer utan hack och skarvar. Symboler ska inte ligga som "plockepinn" och täcka varandra. Då är kartan ogjord. Genom att dra isär och aktivt välja vilka symboler som verkligen behövs på kartan ökar läsbarheten och skapar faktiskt också fler möjliga kontrollpunkter.

Jag jobbar helt digitalt och 90-95 procent av jobbet görs på plats i fält.
Med kompass, gps och surfplatta med bakgrundsbilder från laserdata säkerställer jag att alla vinklar, riktningar och symbolers inbördes förhållande till varandra blir korrekta.
Hemma vid datorn sker en sista finputsning, koll av minimiavstånd etc. samt korrektur.

I exempel nedan gör både ny symboluppsättning och en noggrann generalisering kartan både vackrare och mer lättläst efter revidering.

Före revidering.

Efter revidering.